Vědecké a výzkumné ústavy

Info-Olomouc.cz Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavyVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Olomoucký okres Olomouc

Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Olomouc"


VUES Brno s.r.o. - vues.cz

Unikátní zákaznická řešení v oblasti elektrických točivých strojů, servomotorů a lineálních motorů, měřicí a zkušební pracoviště. Konstrukční vývoj, projektování a výroba nestandardních střídavých elektrických točivých strojů, pohonů a zkušebních pracovišť s …

Brno, Mostecká 992/26 - +420 545 551 111, +420 545 551 171

Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 (areál VŠB-TU Ostrava) - +420 597 321 587, +420 775 573 696

CZ testing institute s.r.o. - cztesting.cz

Společnost CZ testing institute s.r.o. zajišťuje laboratorní zkoušky požární bezpečnosti a reakce výrobků na oheň dle normy EN 45545-2 se zaměřením na drážní vozidla, ale i další statické, dynamické, fyzikální a chemické zkoušky odolnosti materiálu, včetně ...

Fryčovice, Fryčovice 673 - +420 558 640 616, +420 730 542 611

LABIMEX CZ s.r.o. - labimexcz.cz

Jsme dodavatelem přístrojového vybavení pro laboratoře, zkušebny, výzkumná pracoviště i vysoké školy. V našem sortimentu najdete nejrůznější zkušební komory pro zkoušky korozní, kondenzační, solnou mlhou, prachové či ostřikové. Dále přístroje pro sluneční ...

Praha, Na Zámecké 597/11 - +420 241 740 120

NanoTrade s.r.o. - nanosilver.cz

Prodej high-tech nanotechnologických výrobků, které vznikly z vlastního výzkumu: funkční oblečení značky nanosilver, vývoj kosmetiky na zakázku, aditiva do paliv, výrobky pro ošetření různých povrchů, veterinární prostředky značky TraumaPet. Poradenská a ...

Olomouc, Mozartova 178/12 - +420 585 221 089, +420 604 915 654

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. - sigmagroup.cz

Výzkumně-vývojová, informační a normalizační základna, jejímž cílem je výzkum v oboru hydrauliky strojů a implementace vědeckých a vývojových trendů do výroby čerpadel. Dále výrábíme a prodáváme čerpací techniku pro speciální využití – čerpadla a zařízení pro …

Lutín, Jana Sigmunda 79 - +420 585 652 100, +420 585 652 402

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum a vývoj v oblasti rostlinné genetiky, fyziologie a biotechnologie.

Olomouc, Šlechtitelů 586/11 - +420 585 241 064

SQZ, s.r.o. - sqz.cz

Nabízíme služby v oblasti zkušebnictví, měření větrání a hygieny práce, systému managementu jakosti a dalších činností v oblasti stavebnictví.

Olomouc, U místní dráhy 939/5 - +420 585 428 781, +420 723 378 965

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - eagri.cz

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Olomouc, Mozartova 110/4 - +420 585 413 461, +420 737 267 361

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 408 - sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Olomouc, Křížkovského 3 - +420 272 185 565

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. - cdv.cz

Řešení výzkumných a vývojových úkolů. Poskytování expertních a poradenských služeb pro státní i soukromé zadavatele v oblasti dopravy.

Olomouc, Wellnerova 1215/3 - +420 548 423 797, +420 548 423 799

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. - organizační složka - qualiform.sk

Provoz akreditované zkušebny stavebních hmot. Provádění průkazních a kontrolních zkoušek betonů, kameniva, zemin, podkladních vrstev a směsí.

Olomouc, Holická 586/31y - +420 605 357 170

Zkušebna VUOS, s.r.o. - zkusebnavuos.cz

Provádíme zkoušky mechanických vlastností obráběcích, měřicích a jiných výrobních i nevýrobních strojů. Zabýváme se rozborem tuhosti a měřením vibrací.

Olomouc, tř. Kosmonautů 1103/6a - +420 587 439 233

Hvězdárna Olomouc

Provoz hvězdárny a podpora činnosti nově vzniklé hvězdárny.

Olomouc, Dělnická 120/42 - +420 585 420 376, +420 774 567 853

Bioinstitut, o.p.s. - bioinstitut.cz

Výzkum, přenos poznatků z vědy a výzkumu do praxe, výchova, vzdělávání a publikační činnost v oblasti ekologického zemědělství.

Olomouc, Ondřejova 489/13 - +420 581 115 181, +420 776 305 605